• White TripAdvisor Icon
  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon
La Betulia Bed and Breakfast Oaxaca

La Betulia Bed and Breakfast Oaxaca

Rooms La Betulia Bed and Breafkast Oaxaca
La Betulia Bed and Breakfast Oaxaca

© 2021 by La Betulia Bed & Breakfast

Manuel Cabrera Carrasquedo 102, Colonia Jimenez Figueroa, Oaxaca de Juárez, Oaxaca Mexico Tel.+52 951 514 0029

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon